383 djece na listi čekanja za upis u vrtiće JU „Djeca Sarajeva“

Autor: TV Alfa
31.08.2017 14:57
A
A
A

U 31 vrtić JU "Djeca Sarajeva" ove godine će  krenuti ukupno 2.738 mališana. Čak 383 djece ostalo je na listama čekanja, kazala je Belma Lepir Cviko pedagogica u JU "Djeca Sarajeva" gostujući u emisiji Ljeto na Alfi.

- Prilikom formiranja odgojnih grupa, uzima se u obzir da se kapaciteti svakog vrtića maksimalno iskoriste. Svake godine radimo na proširenju kapaciteta pojedinih vrtića i otvaranju novih vrtića. Ne možemo sami kao Javna ustanova to rješavati, to se mora sistemski riješiti, kazala je Lepir Cviko.

Prije rata, odnosno do '92.godine, JU „Djeca Sarajeva“ imala je 59 vrtića, danas je njih 31. Broje djece se povećava, ali problemi su već godinama isti.

- Treba se sistemski djelovati na tome. Ako uzmemo u obzir da se sve odgojne grupe formiraju u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju KS, ono što je najvažnije u skladu sa pedagoškim standardima i normativima, u jednoj grupi ranog uzrasta, od šest mjeseci do tri godine, maksimalan broj djece je 17 do 18, a maksimalan broj u grupi djece pred polazak u školu je 32. Tako da se moramo držati tih standarda i ne možemo imati veći broj, kazala je Lepir Cviko.

Kako je pojasnila, ukoliko se u nekoj grupi nalazi i dijete sa posebnim potrebama, broj djece se umanjuje za jedan do dva, u zavisnosti od težine poteškoća.

- U 2016./2017. godini imali smo ukupan broj, na nivou cijele Javne ustanove 97 djece sa poteškoćama. Ako uključimo malo matematiku, umanjuje se broj u svakoj grupi gdje postoji to jedno dijete sa poteškoćom za jedan ili dva i samim vidimo tu brojčanu sliku, istaknula je Lepir Cviko.

Još uvijek je u toku potpisivanje ugovora sa roditeljima djece koja će krenuti u vrtiće. Nakon okončanja te procedure, znat će se konačan broj djece.

- Desit će se da roditelji odustanu iz nekih razloga, pogotovo u grupama ranog uzrasta dešava se da se djeca razbole ili nisu uredni brisevi, na koncu onda roditelji odustanu. U skladu s tim mi ćemo pozivati roditelje koji su rangirani na listama čekanja nakon redovnog i vanrednog prijema. Naravno i ako dođe do otvaranja novog vrtića raspisat ćemo konkurs, naglasila je Lepir Cviko.

Roditelji, prema riječima pedagodice Lepir Cviko, mogu tokom cijele godine predavati prijave, a u skladu s tim dobijat će i preporuku o slobodnim mjestima.

Liste čekanja po organizacionim jedinicama:

  • Stari Grad (5 vrtića) 51 dijete 
  • Centar (9 vrtića) 73 djece 
  • Novo Sarajevo (6 vrtića) 50 djece 
  • Novi Grad ( 11 vrtića) 209 djece