Novine u školskoj 2017./2018. | Više matematike i proljetni raspust

Autor: TV Alfa
31.08.2017 17:10
A
A
A

Nova školska 2017./2018. godina u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo počinje u ponedjeljak, 4. septembra. Prvano, upisni rok za upis u osnovne škole trajao je do danas, stoga još uvijek nije poznat konačan broj upisanih učenika u KS. Analiza o ukupnom broju učenika koji su upisani u prvi razred osnove škole biće završena u narednih 10 dana, potvrđeno je iz resornog ministarstva. Prema podacima kojima, Ministarstvao za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje trenutno raspolaže, zabilježen je blagi porast broja učenika u odnosu na predhodne godine.  

- Osjetan je blag porast upisanih prvačića u srednje škole, već smo to osjetili u aprilskom roku, ali imat ćemo uskoro taj konačan broj upisanih prvačića, savjetnica ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje KS Nihada Čolić, gostujući u emisiji Ljeto na Alfi

Više od hiljadu sarajevskih prvačića, koji su u stanju socijalne potrebe dobit će besplatne udžbenike. Dio sredstava iz te namjene, usmjeren je za nabavku školskih ormarića.

- Na zahtjev roditelja i njihove prijedloge, mi smo dio sredstava usmjerili prema nabavci školsikih ormarića jer su djeca čiji roditelji nisu u stanju socijalne potrebe zahtijevali da se ta sredstva usmjere na to. Mišljenja smo da školski ormarići trebaju biti u svim školama. Sada vršimo analizu i kroz tender ćemo nabaviti ormariće za sve učenike u razrednoj nastavi u osnovnim školama u KS, kazala je Čolić

Kada je riječ o izmjenemama nastavnih planova i programa u školskoj 2017./2018. godini, povećan je broj nastavnih sati iz matematike.

- Broj nastavnih sati iz predmeta matematika u razrednoj nastavi je povećan na zahtjev nastavnika, a iz moje okoline je smanjen, tako da je napravljena jedana kompenzacija u smislu da su sadržaji moje okline reducirani i svedeni na taj broj sati, a broj nastavnih sati iz matematike je povećan. Sadržaji su ostali isti, tako da će biti kvalitetnije raspoređeni, istaknula je Čolić.

Prema njenim riječima, povećan je i broj sati iz biologije, historije i geografije, a sadržaji su ostali isti. Cilj je, kako ističe, da se povećanjem broja sati rastereti nastavni sadržaj.

Velika novčana sredstva roditelji ulažu u kupovinu i nabavku udžbenika za djecu, na tom polju Ministarstvo je dalo instrukcije školama da se organiziraju školski bazari.

- Naše biblioteke su mjesta gdje učenici, koji su u stanju socijalne potrebe, neće biti vrćeni, i moći će dobti te udžbenike. Što se tiče srednjih škola nije bilo projekata za nabavku udžbenika, nije ih realiziralo niti jedno ministarstvo, to je dio koji pripada roditeljima, ali uvijek se izađe u susret djeci koja su u stanju socijalne potrebe. istaknula je Čolić.

Na pitanje koliko su djeca sa poteškoćama u razvoju ukljulčena u redovni obrazovno-odgojni sistem i koliki je broj takvih učenika koji je upsian u škole, Čolić ističe da je reforma u punom jeku i da ima dobre rezulate.

- Trenutno stanje o broju takve djece koja je upisana u srednje škole se ne zna, i tom analizom ćemo se baviti nešto kasnije. Što se tiče osnovnih škola, ono što je nedostatak je asistenti u nastavi, ali u saradnji sa nevladinim sektorom ministarstvo nastoji da te probleme na neki način riješi. Inkluzija je proces koji zahtjeva izuzetno velika ulaganja, ali sam mišljenja da stručno usavršavanje nastavnika je puno bitnije od materijalnog ulaganja. Opredljenjenje Ministra Kazazovića je da se stručno usavršavanje nastavnika realizitra u skladu sa potrebama, do sada to nije bio slučaj, te da se realizira sa nastavničkim fakultetima, kazala je Čolić.

Iz Ministarstva su najavlji i proljetni raspust u aprili, koji će biti „spojen“ s prvomajskim praznicima.

- Mišljenja smo da će to doprinjeti kvalitieti obrazovanja učenika. I roditelji su ti koji su jedva čekali i dali taj prijedlog. Zaista traje školska godina, i duga je, i učenici se nekako umore, ali sigurno ćemo provesti jedu analizu i nadam se da će im to dobro doći, istaknula je Čolić.

Sve je spremno i za početak nove školske godine u Konjević Polju. Nastavu u Novoj Kasabi pohađat će 1.230 učenika iz Konjević Polja. - Dok se Prvačići u KS pripremaju za priredbe, u Konjević Polju se pripremaju za nešto što se zove osnovna ljudska prava, poručila je Čolić gostujući u emisiji Ljeto na Alfi.