Zbog ekonomske ovisnosti, žrtve se najčešće vraćaju u nasilno okruženje

Autor: TV Alfa
10.04.2018 21:56
A
A
A

Žene često trpe nasilje zbog ekonomske situacije. Trebaju nešto učiniti za sebe, za svoju djecu. Trebaju cijeniti sebe, jer ako cijenite sebe cijenit će vas i drugi, kazala je u emisiji "Danas" Nataša Mujkanović, koordinatorica Sigurne kuće Fondacija lokalne demokratije.

Kada se zbog dugogodišnjeg nasilja u porodici ljubav ugasi tada žena s osjećajem straha i krivnje, nedostatkom samopouzdanja i samopoštovanja, očajna i bez perspektive spas traži pod okriljem Sigurne kuće. Ove ustanove namijenjene su privremenom zbrinjavanju žrtava porodičnog nasilja i predstavlja realizaciju prava žrtve nasilja u porodici na fizičku i psihičku sigurnost. 

- Najčešće se prijavljuje fizičko nasilje, a samim tim prati i psihičko nasilje. To su najdominantniji oblici nasilja. Ne možemo zanemariti ekonomsko i seksualno nasilje. Bitno nam je da nasilje ne ostane skriveno, da žrtve nasilja ne budu tabu tema, da prođu kroz sistem i budu evidentirane, da nasilje u porodici postane vidljivo, kazala je Mujkanović. 

Pored toga što nudi sklonište za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja, Sigurna kuća nudi i sklonište za djevojke žrtve seksualnog nasilja, incesta, silovanja i drugih oblika nasilja te SOS telefon za prijavu nasilja u porodici koji je dostupan 24 sata, (1265 za područje Federacije BiH i 1264 za područje Republike Srpske).

- Žene su jako hrabre kada priznaju da imaju problem. Nije jednostavno o tome govoriti. Tu imamo i mlađih žena koje su kraće u braku, ali su već doživjele neki vid nasilja. Imamo dosta žena koje su izložene nasilju od svoje djece, tu su i djevojke od 13, 14 i 15 godina. Bitno je jako da se govori šta je to nasilje, koji su to prvi znaci i kada počinje. Mnoge žene bi i nastavile same, ali tu su uvijek javlja pitanje da li one to mogu, te kako ekonomski izdržati bez partnera. Mi ih ohrabrujemo da se same aktiviraju, kazala je Mujkanović. 

Dužina boravka u skloništu zavisi i od toga koliko Sud izrekne zaštitne mjere. Najčešće se izriču dvije zaštitne mjere, zabrana uznemiravanja žrtvi nasilja i zabrana približavanja žrtvi nasilja na određenoj udaljenosti i u skladu s tim osobe i borave u Sigurnoj kući.