Najtiražniji i najutjecajniji printani i internet medij u BiH

Discovery TLC

Program za 23.04.2019. godine

Program za 24.04.2019. godine

Program za 25.04.2019. godine