Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

HTV1

Program za 21.11.2018. godine

Program za 22.11.2018. godine

Program za 23.11.2018. godine