Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

National Geo.

Program za 10.12.2018. godine

Program za 11.12.2018. godine

Program za 12.12.2018. godine