Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

RTL2

Program za 10.12.2018. godine

Program za 11.12.2018. godine

Program za 12.12.2018. godine