Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

VH1 classic Europe

Program za 19.01.2019. godine

Program za 20.01.2019. godine

Program za 21.01.2019. godine