Počela kampanja za usvajanje socijalnog modela procjene invaliditeta

Piše: TV Alfa

Udruženje osoba s invaliditetom "Bosanski doktori za osobe s invaliditetom", počelo je da provodi kampanju zagovaranja za usvajanje socijalnog modela procjene invaliditeta. U emisiji "Danas" zargovarali smo sa direktoricom Udruženja, Amelom Velić.

O tome koji se to model procjene invaliditeta trenutno primjenjuje u našoj zemlji Velić ističe da je riječ o neadekvatanom modelu za bilo koga ko ima neku vrstu invaliditeta.

- U BiH se trenutno primjenjuje medicinski model procjene invaliditeta, koji ne može poboljšati socijalno i ekonomsko uključivanje u društvo osoba s invaliditetom jer ne procjenjuje objektivne potrebe servisa podrške poput personalne asistencije, patronažne sestre, kućne njege, lične invalidnine kao i mogućnosti pristupa tržištu rada osoba s invaliditetom, kazala je Velić

Pema važećem Pravilniku za procjenu invaliditeta u FBiH, za gubitak oka ili ekstremiteta, vojnoj osobi se procjenjuje 50 posto invaliditeta, a civilnim žrtvama 30 posto invaliditeta. Iz Udruženja "Bosanski doktori za osobe s invaliditetom" podsjećaju da je Bosna i Hercegovina 2010. godine ratificirala UN konvenciju o pravima osova sa invaliditetom, zbog čega je obavezna da primjeni servise podrške osobama s invaliditetom i usvoji jedinstven Pravilnik za procjenu invaliditeta.

- Uz odgovarajuće servise podrške, što je i cilj socijalnog modela procjeni invaliditeta, svaka osoba sa bilo kojom vrstom invaliditeta, može funkcionisati u društvu, ističe Velić.

NA VRH