Novi Pravopis sadrži obiman rječnik skraćenica i vlastitih imena

TV Alfa
20.04.2018 19:22

Nakon 21 godinu predstavljen novi Pravopis bosanskoga jezika. Izdao ga je lingvista Senahid Halilović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. O pravopisu i novitetima za emisiju "Danas" govorio je Halid Bulić, profesor bosanskog jezika i književnosti.

- Ovo izdanje dopunjeno je i novim poglavljima, sadrži obiman rječnik skraćenica te rječnik vlastitih imena. Osavremenjen je i sadržaj Pravopisnog rječnika, izostavljene su riječi koje su zanimljive samo sa stajališta leksičke norme, a dopisane brojne riječi i njihovi oblici u vezi s čijim pisanjem ima dvojbi. Strukturno gledajući slično je prvom izdanju, kazao je Bulić.

Čitatelji su posebno zadovoljni što će se Pravopis pojaviti u obliku besplatne mobilne aplikacije.

- Pravopis je namijenjen svima, svim govornicima bosanskog jezika ali možemo reći i čitavom svijetu, jer i oni koji ga ne vole ili ga žele uspoređivati s nečim drugim mogu se okoristiti. Pravopis je jedno temeljno, normativno djelo i mi na osnovu njega možemo praviti školske rječnike. Danas je novo vrijeme, danas komuniciramo na nove načine koje nismo imali za vrijeme izdavanja prvog izdanja Pravopisa, s tim u vezi autor prof. Halilović je poradio i na aplikaciji za mobitele koja bi trebala biti besplatna, veoma pregledna, korisna i pri ruci svakome, ističe Bulić.

NA VRH