Večeras od 21:00h

"I to je život": Privatni ili državni fakultet, kako odabrati?

TV Alfa
05.06.2018 13:04

Vrjeme je upisa na fakultete. Za koji se fakultet odlučiti, privatni ili državni, vječna je dilema maturanata. No, činjenica je, a toga su sve svjesniji i budući brucoši, da fakultete ne treba djeliti na private i državne, nego na dobre i loše.  

Kada su upisi? Koji fakultet odabrati? Da li su diplome privatnih fakulteta jednako priznate kao I sa državnih?

Na ova pitanja, u emisiji "I to je život", odgovaraju Sabahudin Hadžialić profesor sa Fakulteta za medije i komunikacije - Internacionalnog univerziteta u Travniku i Tarik Džambegović, Viši asistent Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku.

- Upisi na fakultete kreću početkom mjeseca juna. S ponosom ističemo da smo prošle godine obilježili deset godina u okviru kojih je prošao veliki broj studenata kroz svih sedam fakulteta sa kojima raspolažemo. Ono što je bitno naglasiti je da studenti na našim fakultetima stiču vrhunsko znanje na potpuno drugačiji, pristupačniji način, kazao je prof. Hadžialić.

Prema riječima gostiju na Univerzitet u Travniku svake godine se upisuje veći broj studenata a pojasnili su i prednosti bolonjskog sistema.

- Univerzitet u Travniku je zasnovan po principima bolonjskog studija, što zapravo znači da je student u centru zbivanja, odnosno sve je orijentisano ka studentu. Univerzitet u Travniku zalaže se za vrijednosti cjeloživotnog učenja, kazao je Džambegović.

Na pitanje koliko se studenarta zaposli nakon završenog studija na privatnim fakultetima,  gosti sa Univerziteta u Travniku, kazali su da se 75 posto diplomanata i magistranata zaposle po završetku studija.

NA VRH