Bajramović: Pokušavao sam uvjeriti borce da će novim zakonom biti zakinuti

TV Alfa
06.06.2018 18:29

Demobilisani borci koji planiraju ići u prijevremenu penziju, tek nedavno su saznali da im, prema novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH, u staž neće biti uračunate godine rata.

Ogorčeni činjenicom da će biti zakinuti odlučni su u podizanju tužbi protiv Vlade FBiH. Iz SSSBiH, koji je ulagao amandmane, posebno spore odredbu Zakona kojom će penzije biti umanjene za četiri posto za svaku godinu, istaknuo je u emisji „Danas“ Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

- U trenucima kada se rasprava vodila o pomenutom Zakonu o PIO-u, pokušavao sam da uvjerim, da otvorim oči borcima, ali i mnogim drugim u tome nisam uspio. Digao sam ruke i praktično čekao da ljudi sami vide o čemu se tu zapravo radi. Ovdje se ne radi o prijevremenoj penziji, prema mom mišljenju ovdje se na neki način radi o dugu države prema borcima koji su branili ovu državu, te da im se taj staž koji su oni proveli braneći ovu državu uveća i da taj staž mogu iskoristiti kada se vrate iz rovova u fabrike, te da onda mogu otići u penziju, redovnu bez obzira na godine starosti, kazao je Bajramović.

On je pojasnio da se radi i o uslovima za odlazak u penziju i o iznosu penzije, dakle pravo i obim prava.

- Uslov za odlazak u penziju se drastično mijenja uvodeći neki novi pojam, a to je pojam staža osiguranja po kojem se kaže da radnik može otići u penziju bez obzira na godine starosti, sa 40 godina staža osiguranja, i odjednom se prestaje sa ovom klauzulom. Mi smo na to imali primjedbu i tražili da se dopuni penzijskim stažem, na taj način borci ne bi bili zakinuti, rekao je Bajramović.

Predsjednik Sindikata je u emisji govorio i o imovini Sindikata u Hrvatskoj, te naglasio da  postoje određena saznanja kako sindikat ima mnogo imovine na moru, koja je građena i kupovana u vrijeme kada su sindikati organizovali odmore za svoje radnike.

- Činjenica je da je ta imovina građena i kupovana u vrijeme kada su sindikati organizovali odmore za svoje radnike i da se ta imovina naziva sindikalna. Savez samostalnih sindikata BiH je u nekoliko navrata pokušavao da svu imovinu za koju se smatra da je sindikalna, vrati i upiše na svoje ime. Nažalost, brojni su razlozi zbog kojeg to do sad nije urađeno. Sindikat će uložiti napore i uz pomoć nadležnih organa u Hrvatskoj pokušati doći do sve imovine za koju budu mogli dokazati da je sindikalna, ispričao je Bajramović.

NA VRH