Isaković: Ne postoji volja da se uklone diskriminatorske odredbe Ustava i Izbornog zakona BiH

TV Alfa
07.06.2018 18:14

BiH je 2003. godine priznala status Romima i drugim nacionalnim manjinama, čime se garantuje zaštita prava koja su posebno važna za manjine, a naročito u oblasti historije, kulture, običaja, tradicije, jezika, pisma, obrazovanja, vjerskih sloboda.

Proteklo je šesnaest godina otkako je BiH primljena i u članstvo Vijeća Evrope, ali i danas ima ozbiljnih problema u pogledu ispunjavanja obaveza koje je prihvatila pristupajući ovoj međunarodnoj organizaciji, istakao je u emisji „Danas“ predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH Mirsad Isaković.

- To se prvenstveno odnosi na pitanja osnovnih ljudskih prava utvrđenih Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, jer Konvencija obavezuje države članice na osiguranje uživanja prava i sloboda bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovjest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovinsko stanje, rođenje ili neki drugi status, pojasnio je Isaković.

Osvrnuo se i na diskriminatorske odredbe Ustava BiH i Izbornog zakona naše zemlje kojima se reguliše formiranje najviših tijela državne zakonodavne i izvršne vlasti, a koje se odnose na pasivno biračko pravo za pripadnike nacionalnih manjina.

- Nažalost, još uvijek ne postoji politička volja da se diskriminatorske odredbe Ustava BiH i Izbornog zakona BiH uklone, o čemu najbolje svjedoče do sada uzaludni pokušaji implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, kazao je Isaković.

NA VRH