Svjetski je dan borbe protiv iskorištavanja djece za rad

TV Alfa
12.06.2018 18:28

Međunarodna organizacija rada procjenjuje da blizu 74 miliona dječaka i oko 41 milion djevojčica radi najgore poslove. Djeca su uzrasta između 5 i 17 godina. Dvanaesti juni obilježava se kao Svjetski dan borbe protiv iskorištavanja djece za rad. Centri za socijalni rad, zajedno sa nevladinim organizacijama pokreću akcije s ciljem podizanja svijesti protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece.

- Djeca koja su oslobođena dječijeg rada u stanju su u potpunosti ostvariti svoja prava na obrazovanje, slobodno vrijeme i zdrav razvoj, što predstavlja osnovu za širi socijalni i ekonomski razvoj te suzbijanje siromaštva, kazala je u emsiji „Danas“ stručna saradnica u Centru za socijalni rad KS Mirsada Poturković.

Centar za socijalni rad KS poduzima brojne aktivnosti u nastojanju da djecu koja prose sklone sa ulica Sarajeva.

- U okviru svojih nadležnosti imamo odgovornost i obavezu tretmana djece izložene nasilju, djece vaspitno zapuštene i zanemarene.Nažalost susrećemo se sa najvećim brojem djece žrtava nasilja, koje je uzrokovano zloupotrebom djece u prosjačenju. Prosjačenje je specifična pojava, vrlo kompleksna, koja uzrokuje multisektorski angažman na preveniranju, ali i na rješavanju problema prosjačenja i sankcionisanju onih koji djecu uvode u taj oblik društveno neprihvatljivog ponašanja, kazala je Poturković.

 
NA VRH