U Kantonu Sarajevo 4.000 prvačića, u Konjević Polju 12

TV Alfa
03.09.2018 21:05

U Kantonu Sarajevo u školske klupe danas je sjelo oko 4.000 prvačića. U novoj školskoj godini Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS donijelo je i niz izmjena u nastavnim planovima i programima. 

- U KS zaista bilježimo blagi porast broja učenika, dok je u drugim kantonima osjetan pad učenika. Mi u ovu školsku godinu ulazimo s novim nastavnim planovima i programima koji su reducirani. Ove godine svi nastavnici su imali priliku da dostave svoje primjedbe i sugestije koji u manje više uvaženi. Trenutno u KS se provodi kurikularna reforma koja podrazumijeva uvođenje jedne modernizacije, informatizaciju i pripremanje naše djece za ovaj svijet, kazala je Nihada Čolić, pomoćnica ministra obrazovanja,nauke i mladih KS-a gostujući u emisiji "Danas". 

I ove godine za 120 učenika Konjević Polja i Nove Kasabe, koji žele pohađati nastavu iz nacionalne grupe predmeta, bit će organizirana instruktivna nastava.

- Dobili smo nekih 12 novih prvačića i 8 novih učenika iz Cerske. Roditelji iz Konjević Polja nemaju alternativu. Mi idemo u realizaciju nastave. Ne vraćamo se u sistem RS-a nego radimo nastavu kao i prethodne četiri godine, ističe Čolić. 

NA VRH