Turistima u BiH uskoro će biti na raspolaganju "Carinski putnički informator"

Alfa TV
19.02.2019 17:51

Turistima koji posjećuju BiH uskoro će biti na raspolaganju "Carinski putnički informator" u kojem će biti izrađeni flajeri o povratu PDV-a, carinskim povlasticama, prenosu novca, o unosu zabranjenih roba, internet kupovini, a biće i informacije koje će koristiti putnicima s diplomatskim statusom, kazao je u emisiji "Danas" Nermin Ramičević, publicista, inače carinik po profesiji.

- Carinski putnički informator u kratkim crtama objašnjava putnicima koji prelaze granični prelaz sve carinske propise. Projekat je počeo sa brošurama na četiri jezika, turski, arapski, engleski i bosanski jezik, pojasnio je Ramičević.

U brošurama se objašnjava povrat novca od PDV-a za nerezidente koji dolaze u BiH. Stranci koji imaju firme i koji borave duže od pola godine važi carinski propisi kao i za domaće građane.

- Pored carinskih propisa i zakonskih normi, u brošurama je urađena i jedna promocija sa turističkom aspekta, da bi turisti koji koriste ove brošure  bili upoznati sa kulturnom baštinom Sarajeva, rekao je Ramičević.

NA VRH