Hajrić: BiH ima razvijen sistem kontrole kvaliteta i domaće i uvozne hrane

Alfa TV
20.02.2019 18:38

Zdravstveno neispravna hrana, može imati različite efekte na zdravlje potrošača. Hrana kao veoma osjetljiva materija izložena je nizu bioloških rizika, prilikom proizvodnje, pakovanja i transporta, zato je potrebna šira međunarodna saradnja kako bi se spriječilo da nesigurna hrana, ometa napredak ka održivom razvoju, kazao je u emisiji "Danas" Džemilom Hajrić, direktor Agencija za sigurnost hrane BiH.

- Mi provodimo jedno veliko istraživanje vezano za prehrambene navike stanovništva u BiH. Na terenu provodimo anketiranje, odnosno istraživanje šta to jedu naši građani. To je vrlo bitno i važno kako bismo na vrijeme mogli spriječiti ono što bi moglo biti loše za zdravlje potrošača. Kada kupujemo određenu hranu trebamo provjeriti rok upotrebe i izbjegavati kupovati hranu čiji je rok upotrebe pri kraju. Ukoliko se desi da potrošač na policama nađe hranu kojoj je rok upotrebe istekao dužan je upozoriti trgovca, koji je opet dužan ukloniti proizvod. Kupac, naravno može da se obrati direktno inspekciji, kazao je Hajrić.

Subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, distribucije i obrade,  dužni su osigurati da hrana zadovoljava propise o hrani u skladu s njihovom djelatnošću te da su dužni kontrolisati poštivanje propisa. Prema riječima Hajrića, kontrolu hrane provode specijalizirane laboratorije u sastavu veterinarskih i poljoprivrednih instituta, zavoda za javno zdravstvo, fakulteta te privatne laboratorije.

- Treba da vodimo računa o tome koju hanu konzumiramo. Kada je u pitanju hrana koju uvozimo u BiH ona podliježe kontroli od strane granične veterinarske inspekcije i svi objekti iz kojih se uvozi u BiH oni bivaju odobreni od strane uprave sa entitetskog i državnog nivoa, ističe Hajrić.

NA VRH