Enver Halilović u političkom magazinu "Acta"

Halilović: Šest univerziteta moraće vratiti novac od Erasmus projekata

Alfa TV

Oko šest nereakreditovanih univerziteta u Bosni i Hercegovini moraće vratiti novac od Erasmus projekata, izjavio je u političkom magazinu "Acta" na TV Alfa  direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Enver Halilović.

 - Sa 31. martom ističe rok za pet - šest univerziteta u BiH, od čega su tri javna, za međunarodnu reakreditaciju.  Univerziteti koji nemaju akreditaciju ne mogu učestvovati u Erasmus projektima, posebno u onim kojim se obezbjeđuje otvaranje novih studijskih programa, zatim onim putem kojih se vrši reforma postojećih programa. Ako se ne zavši reakreditacija tih univerziteta razmišlja se o tome da je čak moguće da se vraćaju sredstva koja su potrošena, a nisu realizirana. Dakle, da pojasnim, mart je mjesec kada se završavaju projekti iz prethodne tri godine, pojansio je Halilović.

Prema njegovim riječima, Erasmus program koriste zemlje širom svijeta, ne samo evropske, nego su uključene i afričke i azijske zemlje, a Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja je putem entiteta Republika Srpska tražila da bude izuzetak, te da se produže rokovi za reakreditaciju.

 Žrtvovanje akademske zajednice zarad političkih poena

Direktor Agencije je obrazložio da je problem nastao još 22. septembra 2016. godine, kada je Vlada RS obavezala članove Upravnog odbora iz reda srpskog naroda da ne glasaju za taj akt, odnosno za dokument prema kojem se radi akreditacija univerziteta na državnom nivou.

Alarmantan problem u visokom obrazovanju, kako kaže, nastao je zbog političkog sukoba, a koji se prelio na entitetsku Agenciju za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS i državnu Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH.

- Politika je apsolutno umiješala prste. Nije riječ o lošim odnosima između dvije agencije, između dva direktora, ovdje se radi o pokušaju da se žrtvuje akademska zajednica, kako bi se postigao neki politički cilj. A, politički cilj je da Agencija iz BiH ne može ništa raditi, niti ima bilo kakve nadležnosti u bilo kom pogledu, čak ni u donošenju propisa koji se tiču djelatnosti Agencije, tj. djelatnosti akreditacije na prostoru Republike Srpske, kazao je Halilović.

 Vlada RS Haliloviću stavila metu na leđa

Podsjetio je da je Okvirni sporazum o visokom obrazovanju donijet još 2007. godine, da se od tada nije mijenjao, ali su "entitetske vlasti sada procijenile da je njim prenijeta nadležnost".

- Lider jedan koji tamo vlada u cjelini, kazao je kako treba ponovo vratiti tzv. oduzete nadležnosti. Političke stranke na vlasti te godine kada je taj zakon donesen su prihvatile zakon. Oni koji u ovom momentu traže vraćanje nadležnosti u tom momentu su to prihvatili i glasali, a sada su promijenili mišljenje. Ma, to vam je isto i sa pitanjem NATO-a. U jednom momentu hoćemo, pa se potpiše, pa kada dođe vrijeme da se krene u posao to ne važi, ocijenio je Halilović.

Prema riječima Halilovića, Vlada RS ga je označila kao glavnog krivca za paralizu obrazovnog sistema, te za prenos nadležnosti, pa sada strahuje za ličnu sigurnost.

- I kada bih htio da mijenjam te nadlaženosti, ja nemam te ovlasti. Bilo kakav akt može donijeti samo Upravni odbor, ne direktor. Upravni odbor Agencije imenuje Parlament BiH. Vlada RS i ministar Rajčević (Srđan) su me označili kao metu. Nikad neki napad nije iskjučen, imate jedan značajan broj neuračunljivih ljudi, rastrešenih, različitog psihičkog stanja. Zato se plašim i za fizičku sigurnost, dodao je Halilović. 

NA VRH

Podijeli članak na