Jukić: Zabrinjavajuće je sistemsko kršenje ljudskih prava u BiH

TV Alfa
21.03.2019 16:44

Analize institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine pokazale su da je u BiH primjetno sistemsko kršenje ljudskih prava, a neizostavno je ukazano i na kompliciran način prijave i borbe za zaštitu ugroženih prava.

Prema statistikama najveći problemi građana u prošloj godini su vrlo visok stepen nezaposlenosti, te nepovjerenje u rad tijela vlasti u BiH, pojasnila je u emisiji "Danas" Nives Jukić, ombudsmenka za ljudska prava BiH.

- Naš Izvještaj je pravo ogledalo stanja u našoj državi. Zabrinjavajuće je sistemsko kršenje ljudskih prava u BiH. Uprošloj godini smo imali 13.430 obraćanja građana, a od toga je 3.366 registrovanih žalbi. Građani su podnijeli najviše žalbi vezanih za nerazumnu dužinu trajanja sudskih postupaka, žalbi o povredi prava na rad, prava djece i diskriminaciju, rekla je Jukić.

Strategijom djelovanja Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2021. definisani su ciljevi i prioriteti koje je potrebno ostvariti kako bi se unaprijedilo stanje ljudskih prava i osnovnih sloboda u Bosni i Hercegovini kroz djelovanje ove institucije.

- Ljudi se nama mogu obratiti i lično, telefonom i elektronskom poštom i što je bitno napomenuti, naše usluge su besplatne. Samo iz odjela građanskih i političkih prava prošle godine smo imali 1.819 predmeta, zatim iz ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava 825 žalbi, pa prava djece, pa povrede prava osoba s invaliditetom. Ono što je primjetno je to da je došlo do porasta predmeta koji se odnose na pružanje adekvatne zdravstvene usluge, pa potom porast predmeta koji se odnose na komunalne usluge, istakla je Jukić.

NA VRH