15 h
MEKSIKO
17 h
SRBIJA
17 h
ANALIZE
18 h
SRBIJA
18 h
PODGORICA
18 h
SJEVERNA MAKEDONIJA
19 h
AUSTRIJA
19 h
SKOPLJE
19 h
ZA RIPLIJA
19 h
VELIKA BRITANIJA
20 h
ŠIROM HRVATSKE
21 h
NESREĆE
21 h
DRAMATIČNO
21 h
VELIKA BRITANIJA
23 h
VAŠINGTON
24 h
KATALONIJA