100.000 porodica nije ostvarilo pravo povratka na prijeratna ognjišta

TV Alfa
27.12.2017 18:29

Stotinu hiljada porodica ni nakon više od dvadeset godina od kraja rata nije ostvarilo pravo na povratak. I oni koji su se vratili, sve više odustaju od svojih ognjišta, jer su im oduzeta osnovna ljudska prava: zdravlje, socijalna zaštita i zaposlenje.

Oglasi

NA VRH