Da li je Savez Samostalnih Sindikata BiH politički podijeljen?

Autor: TV Alfa
15.05.2018 18:41
A
A
A

Aktuelna kriza u Savezu samostalnih sindikata nastala je zbog prekidanja 14. kongresa na kojem je trebao biti izabran novi predsjednik Saveza, međutim to se nije desilo.

Granski sindikati ističu kako je Savez postao slika i prilika politike u našoj zemlji.

Rok za ponovni nastavak kongresa je 22. maj u suprotnom iz sindikata najvaljuju masovne proteste svih radnika u BiH.