Težak položaj Roma u BiH: Siromaštvo, nasilje u porodici, rano stupanje u brak...

Težak položaj Roma u BiH: Siromaštvo, nasilje u porodici, rano stupanje u brak...

Položaj Romkinja u Bosni i Hercegovini izrazito je težak jer se suočavaju s nizom problema, od ekstremnog siromaštva, nasilja u porodici, ranog stupanja u brak, prisilnog prosjačenja.

Čak 95 % Roma u našoj zemlji nema stalnih mjesečnih primanja.

Pored toga, rezultati istraživanja pokazuju kako su u Bosni i Hercegovini još uvijek prisutne predrasude prema Romima i Romkinjama.

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

NA VRH